Рама II (fb2)

Джентри Лий   Артър Кларк перевод: Николай Акимов   Албена Георгиева
Рама (bg) [bg] - 2
Рама II [Rama II bg] 2154K, 460 с.
издано в 1995 г.
Добавлена: 15.09.2018

Аннотация

В Слънчевата система се появява гигантски космически кораб с неизвестен произход и предназначение. Той изглежда мъртъв, но скоро става ясно, че това е привидно. Артър Кларк блестящо защитава идеята, че колкото и да се различават по възраст или произход две цивилизации, те винаги могат да намерят допирни точки и възможност да се разберат, ако имат за база нещо общочовешко — хуманността.
Впечатления о книге:  

X