Смъртта на крал Артур (Роман от XIII в.) (fb2)

Автор неизвестен -- Европейская старинная литература Переводчик: Владимир Атанасов
Библиотека „Романия“ [bg] - 7
Смъртта на крал Артур (Роман от XIII в.) [bg] 1171K, 261 с.

Добавлена: 11.03.2019

Аннотация

Смъртта на крал Артур (1230) е последната, пета част от романния цикъл Ланселот-Граал. Тук на преден план излизат тлеещите противоречия и конфликти в рицарското общество, чието единство е гарантирал до този момент крал Артур. В миналото рицарските качества — чест, лоялност, чувство за дълг и за семейна солидарност — са били залог за престижа и разцвета на рицарството. Когато същите качества се насочат към членовете на общността, те предизвикват сблъсъци с трагичен край. Съвършена композиция, психологическа правдивост, изящен лаконизъм на фразата — това са някои от основанията Смъртта на крал Артур да бъде смятан за шедьовър на рицарския роман. Стоян Атанасов
Впечатления о книге:  

X